Protokoll

Årsmöte för Överboda-Strand FVOF 2018

Fiskeregler Mjösjön
Alla fiskekort är personliga.
Endast ett handredskap per kort får användas.
Fiske är gratis för barn under15 år, med spö och toppknuten lina utan rulle.
Barn till och med 15 år fiskar gratis tillsammans med målsman
och på dennes kort, men dock max 3 fiskar/kort.
Max 2 ädelfiskar per kort och dag får fångas.
Fiske tillåtet 06.00- 24.00 . I övrigt fiskeförbud.

Angelfiske förbud.

PowerBait är förbjudet.
Nätfiskeförbud.
Fiskeförbud Mjösjöbäcken/Kvarnbäcken.
Fiskekort skall alltid vara med och kunna uppvisas på begäran av fisketillsyningsman.
Vid olovligt fiske kommer kontrollavgift att uttas.
Årskort gäller inte under premiärdagarna (Bybor)
Fiske endast från land och fiskebryggor under premiärdagarna.

 

Fiskeregler Umeälven
Ryckfiske förbjudet

(Fiske där krokarna rycks fast utvändigt på fisken är förbjudet.)
Minimimått
Gällande minimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets):
• Lax 50 cm
• Öring 35 cm
• Harr 25 cm
Fiske endast med handredskap, fler än tre krokar får inte användas.
Fiske efter öring är förbjudet 15 september till 14 oktober.

Fiske efter harr är förbjudet 15 april till 31 maj.

(Fiske efter lax är förbjudet från den 1 maj till18 juni och 1 september till 31 december, endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten, begränsningen gällare ej odlad lax( fettfeneskuren )
Generellt nätfiskeförbud gäller för Umeälven


Fiskeregler Dalsjön
Nätfiskeförbud

Verksamhetsberättelse Överboda Strand Fiskeförening

Verksamhetsåret 2017-03-01-2018-03-30

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Sven-Erik Jakobsson Ordförande

Sylvia Johansson Sekreterare

Ann-Katrin Jakobsson Kassör

Nils-Åke Johansson revisor

Yngve Bergström     revisor

Ekonomi: föreningens intäkter utgörs av fiskekorts försäljning, samt bidrag från Umeå Kommun.

Övrig verksamhet.

Under mars fick vi inbjudan till informationsträff från Umeå Fritid-

Stefan Ågren, Ida Odeblom och Länsstyrelsen informerade om restaurering i älvarna

Lögdeå

Sävar

Hörnån

Länsstyrelsen informerade om att man kalkar 2 ggr/år i Mjösjön m.m.

Sista maj lades bryggorna på plats. I april försökte någon tända eld på gill-stugan, grill-ringen i stugan sprack av värmen. Den stora grill-ringen ute slets upp och kastades i sjön. Detta fortsatte hela sommaren.  Med andra ord bara sabotage hela sommaren.

I juni kom fiskbilen med 350 kg fisk, inget fiske mellan  6/6-12/6-

Tillströmning av fiskare har varit god efter utsättning.

Den årliga uppröjningen gjordes under juni.

Mitten av oktober togs bryggorna upp, och borden fraktades därifrån för eventuella missöden.

Styrelsen för Överboda-Strand fiskeförening genom

Sven-Erik Jakobsson Ordf.

 

Verksamhetsberättelse 2016

 

Mjösjö fiskeområde

 

 

I februari  besök hos Umeå Fritid, ang. ansökningar och bidrag till föreningen.

 

Inget bidrag till handikappfiske i år.  Projektpengar till förbättringar skulle kunna beviljas.

Vi ansökte om ett nytt bord och nytt grus och grillring i grillstugan. Detta har vi fått.

Årsmöte hölls i mars litet deltagande ca 10 st.

Under maj gjordes den årliga uppröjningen.

Slutet av maj lades bryggorna på plats och nytt underlag i grillstugan samt en ny grillring.

 

300 kg regnbåge sattes ut i maj-

fiskeförbud mellan 28/-5- 3/6. Ingen premiär.

 

Slutet av maj kom Ida Odeblom och Stefan Ågren på besök. Ida var ny på Umeå F. ville se hur det såg ut vid Mjösjön.

 

Rivning av bäverdamm har gjorts i stort sett hela sommaren.

Bävern bygger och vi river.

I augusti satte vi ut 300 kg regnbåge ytterligare.

 

Vi fick tyvärr ingen öring, för varmt för fisken i odlingen, bruna fläckar på fisken.

I oktober kom ett gäng från Strömbäcks folkhögskola och fiskade en hel dag.

 

17/10 togs bryggorna upp för säsongen.

Årsmöte för Överboda-Strand FVOF 2016

 

 

 

Fiskeregler Mjösjön
Alla fiskekort är personliga.
Endast ett handredskap per kort får användas.
Fiske är gratis med spö med toppknuten lina och utan rulle.
Barn till och med 15 år fiskar gratis tillsammans med målsman
och på dennes kort, men dock max 2 fiskar/kort.
Max 2 ädelfiskar per kort och dag får fångas.
Fiske tillåtet 06.00- 24.00 . I övrigt fiskeförbud.
PowerBait är förbjudet
Nätfiskeförbud.
Fiskeförbud Mjösjöbäcken/Kvarnbäcken.
Fiskekort skall alltid vara med och kunna uppvisas på begäran av fisketillsyningsman.
Vid olovligt fiske kommer kontrollavgift att uttas.

Årskort gäller inte under premiärdagarna (Bybor)
Fiske endast från land och fiskebryggor under premiärdagarna.

Fiskeregler Umeälven

Fiske där krokarna rycks fast utvändigt på fisken är förbjudet.
Minimimått
Gällande minimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets):
• Lax 50 cm
• Öring 35 cm
• Harr 25 cm
Fiske endast med handredskap, fler än tre krokar får inte användas.
Fiske efter öring är förbjudet 15 september till 14 oktober.

Fiske efter harr är förbjudet 15 april till 31 maj.

(Sportfiske efter lax är förbjudet från den 1 maj till18 juni och 1 september till 31 december endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten begränsningen gällare ej odlad lax( fettfeneskuren )
Generellt nätfiskeförbud gäller för Umeälven


Fiskeregler Dalsjön
Nätfiskeförbud

Verksamhetsberättelse 2015

 

 

Ny organisation tillsattes inför sommaren

 

Ny ordförande valdes.

Uppdelning på tre områden -  Mjösjön,, Älven och Dalsjön

 

för område Mjösjön valdes Sven-Erik Jakobsson

för älven                                 Yngve Bergström

för Dalsjön                          Ulf Ingelsson

 

Under sommaren har det varit lite aktivitet i Mjösjön, eftersom vi ej fick tillgång till fisk för utplantering. Umlax kunde inte leverera fisk p.g.a  sjukdom i sin fiskodling.

 

Vi hade kontakt med Blåknutens fiskeförening ang. eventuellt samköp av fisk från Bröderna Olsson i Vallsta. För lång transport ansåg vi. Beslut togs att sänka kort priserna. Trots detta har vi sålt relativt många fiskekort.

 

I stället har vi grusat vägen ned till Mjösjön och den årliga uppröjning gjordes.

 

Under maj kom det en kille från Umeå Fritid. Han höll på med ett projekt ang. fiske i kommunen. En webbkarta över alla fiskeområden inom kommun har upprättats. (www.fiskekort.se)  där kan man se platser och lite info. med bilder.

 

I juni kom en dam från kommun handikapp ut och tittade vid Mjösjön, skulle återkomma ang.bokning för fiske. Det hände inget.

En skolklass från Vännäsby var ute och fiskade en dag.

 

Fiskelådan är åter uppsatt vid affären-.  Berit Boström har under sommaren kollat och sett till att det har funnits kort tillgängliga.

 

I augusti fick vi inbjudan från Umeå Fritid att delta under en kväll vid laxtrappan  rundvisning. Sven-Erik och Nils-Åke  var med på denna rundvisning.

Sylvia har gått runt och fotat till hemsidan samt lämnat information till Vännäs och Vindeln FVO.

 

I november hade vi styrelsemöte.

 

I december var det fiskeinfo. från Umeå Fritid ang. förändringar i grundbidragen-fiskevårdsbidrag. Diskussion om hur vi kan hitta en bättre modell på fiskevårdsbidragen.

En forskare från Umeå Universitet Johan Leander berättade om resultat kring forskning av Kanadaröding i Ammarnäs.

Från Umeå Fritid deltog Cecilia Sandén informerade om möjligheter att söka bidrag för att ordna aktiviteter för nyanlända flyktingar.

 

 

 

Tisdagen den 17 mars 2015

 

 

   

Årsmöte för Överboda-Strand FVO 2015

 

Närvarande: Jonas Kostet, Tomas Rönnberg, Bengt Martinsson, Vivianne Paulsson,

Berit Boström, Maud Lie, Ola Norman, Ernst Olofsson, Nils-Åke Johansson, Sylvia Johansson

Rolf Olsson, Yngve Bergström, Simone Granberg

Val av ordförande

För mötet

 

Rolf Olsson

Val av justeringsmän och rösträknare

 

Berit Boström och Vivianne Paulsson

Val av sekreterare för mötet

 

Sylvia Johansson

Fastställande av dagordning

 

Ja

Har kallelsen skett enligt stadgarna

 

Ja

Styrelsens verksamhetsberättelse

 

Bilaga

Revisorernas berättelse

 

Godkänns

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 

Ja

Val av ordförande och övriga styrelseledarmöten

Styrelsen ej komplett val sker under våren. Rolf Olsson är tf. tills ny ordförand valts

Tomas Rönnberg, Yngve Bergström, Bengt Martinsson, Sylvia Johansson, Simone Granberg tf tills ny kassör valts

 

Val av  suppleanter

 

Kent Eriksson, Jonas Kostet, Patrik Jansson

Utse valberedning

 

Maud Lie + Tillval

Skötsel

Förfrågan on det finns någon som kan tänka sig att hjälpa till med städning vid grillstugan i Mjösjön. Berit Boström är kontaktperson.